منبع پایان نامه : مفهوم تصویر برند

۲-۲-۵) مفهوم تصویر برند از زمانی که این موضوع برای اولین بار صریحا در میان نظم و انظباط بازاریابی توسط گاردنرو[۱] (۱۹۹۵) معرفی شد، ارتباطات تصویر برند با یک بخش هدف به عنوان فعالیت مهم بازاریابی مورد توجه قرار گرفت. …

فروش اینترنتی فایل پایان نامه مفهوم پرستیژ برند ، خصوصیات برند و اعتبار برند

برند ایجاد نام­های­ تجاری قوی یک اولویت بازاریابی برای بسیاری از سازمان­های امروزی شده است چون مزایای رقابتی را بدست می­دهد. نام­های­تجاری در ایجاد هویت در بازار، آسیب پذیری کم برای فعالیتهای رقابتی، حاشیه سود زیاد، همکاریهای و حمایتهای بیشتر …

پایان نامه اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی

داده کاوی و تاریخچه پیدایش آن امروزه متخصصین وآگاهان، توسعه تجارت جهانی را منوط به توسعه تجارت الکترونیک دانسته و همچنین بانکداری الکترونیک و استفاده از تکنیکها، مدل ها و ابزارهای مناسب را نیز موجب حضور موفق تر مؤسسات مالی …

پایان نامه اعتبارسنجی واحدهای تجاری

سرمایه گذاری وانباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشورها نقش بسزائی دارد. اهمیت این عامل تا حدی است که یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی محسوب می شود. بدون تردید بانک بعنوان جایگاهی برای جذب و انتقال سرمایه ها می تواند …