پایان نامه ارشد : تاثیر­طبقه اجتماعی بر تصمیم خرید

۲-۲-۱۱-۲) تاثیر­طبقه اجتماعی بر تصمیم خرید مصرف­ کنندگان براساس طبقه اجتماعی خود، سعی می­ کنند محصولات مناسبی را انتخاب کنند. مصرف­کنندگانی که در طبقه کارگری قراردارند، به استحکام و راحتی محصولات توجه می­ کنند نه به سبک آن. آنها تمایل …

فروش اینترنتی فایل پایان نامه مفهوم پرستیژ برند ، خصوصیات برند و اعتبار برند

برند ایجاد نام­های­ تجاری قوی یک اولویت بازاریابی برای بسیاری از سازمان­های امروزی شده است چون مزایای رقابتی را بدست می­دهد. نام­های­تجاری در ایجاد هویت در بازار، آسیب پذیری کم برای فعالیتهای رقابتی، حاشیه سود زیاد، همکاریهای و حمایتهای بیشتر …