پایان نامه ارشد درمورد استراتژی، استراتژیک، استراتژی ها، نیروی کار

۸۶%
۱۱
۱۴۳
۰
۰%
۰
۰%
ECN
Ercan
IST
Istanbul
(۴.۶)
۲۸۸
۰
۸۹%
۱۲
۱۸۶
۰
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
ECN
Ercan
(۴.۸)
۲۸۸
۰
۸۸%
۱۱
۱۸۰
۰
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
GYD
Baku
(۴.۱)
۲۴۸
۰
۸۷%
۱۰
۴۵
۰
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
VKO
Moscow
(۴.۷)
۲۴۸
۰
۸۹%
۱۱
۸۰
۱
۰%
۰
۰%
VKO
Moscow
IST
Istanbul
(۴.۱)
۲۴۸
۰
۸۷%
۱۶
۲۱۵
۱
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
HAM
Hamburg
(۴.۸)
۲۴۷
۰
۹۱%
۱۰
۹۶
۰
۰%
۰
۰%
MXP
Milan
IST
Istanbul
(۴.۷)
۲۴۷
۰
۹۱%
۱۲
۶۶
۱
۰%
۰
۰%
GYD
Baku
IST
Istanbul
(۴.۲)
۲۴۷
۰
۸۶%
۱۴
۱۶۱
۰
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
MXP
Milan
(۴.۶)
۲۴۷
۰
۹۲%
۱۲
۱۶۹
۱
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
TXL
Berlin
(۴.۸)
۲۴۷
۰
۹۰%
۱۱
۱۱۶
۰
۰%
۰
۰%
HAM
Hamburg
IST
Istanbul
(۳.۸)
۲۴۷
۰
۷۶%
۱۳
۷۸
۰
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
KYA
Konya
(۴.۱)
۲۴۶
۰
۸۴%
۱۰
۸۱
۰
۰%
۰
۰%
IST
Istanbul
DIY
Diyarbakir
(۴.۳)
۲۴۵
۰
۸۲%
۱۰
۸۹
۰
۰%
۰
۰%

جدول ۲-۸: آمار فعال‌ترین مسیرهای پروازی ترکیش ایرلاین
علاوه بر تفاوت آشکار میان نرخ‌های این دو ایرلاین، می‌توان دید که درصد عملکرد به موقع برای ایران ایر ۴۰% است درحالی‌که این مقدار برای تورکیش ایرلاین ۸۴%، به وسیله‌ی این سایت، محاسبه شده است. این درصد برای KLM، ، Lufthansa و هواپیمایی قطر به ترتیب: ۸۰%، ۷۹% و ۷۸% است. در نهایت به آمارهای ماهان ایر هم یک نگاهی می‌اندازیم.
Departure
Arrival

# Flights
On-time
Delay
Canceled
Diverted
Code
City
Code
City
Ratings
Operated
Codeshare
%
Avg
Max
Flights
Flights
IKA
Tehran
IST
Istanbul
(۳.۸)
۱۲۲
۰
۷۹%
۱۰
۱۳۵
۰
۰%
۰
۰%
IKA
Tehran
DEL
Delhi
(۲.۲)
۲۵
۰
۶۰%
۱۷
۵۰
۰
۰%
۰
۰%
IKA
Tehran
ESB
Ankara
(۴.۱)
۲۵
۰
۹۲%
۱۸
۴۰
۰
۰%
۰
۰%
IKA
Tehran
KUL
Kuala Lumpur
(۱.۵)
۱۴
۰
۴۲%
۲۳
۴۶
۰
۰%
۰
۰%
IKA
Tehran
BKK
Bangkok
(۱.۲)
۲
۰
۰%
?
۰
۲
۱۰۰%
۰
۰%

جدول ۲-۹: آمارهای ماهان ایر
می‌توان گفت که با توجه به آمارهای این سایت، ایران ایر حتی از ماهان هم به شدت عقب افتاده است.
در نهایت با توجه به مباحثی که مطرح شد می‌توان وضعیت فعلی ایران ایر در بازار رقابت حمل‌ونقل هوایی را مشاهده کرد و پذیرفت که وضعیت فعلی ایران ایر بحرانی است.
در ادامه به بررسی ائتلاف‌های استراتژیک در صنعت حمل‌ونقل هوایی می‌پردازیم.
۲-۶ ائتلاف استراتژیک۱۸
همکاری شرکت‌ها۱۹، به خاطر سود مشترک آن درون یک ساختار از ائتلاف استراتژیک، در سال‌های اخیر اعتبار زیادی یافته است و ایرلاین های بین‌المللی در به‌کارگیری این فرم از پیشرفت استراتژیک، بسیار فعال‌اند.
ائتلاف استراتژیک به طور سنتی به عنوان ابزاری دیده می‌شد که به وسیله‌ی آن شرکت‌های چندملیتی می‌توانستند وارد بازارهایی شوند که امکان ورود به آن‌ها از راه‌های دیگر محدود شده بود. در سال‌های اخیر، شرکت‌ها به طور داوطلبانه ائتلاف‌ها را شکل داده‌اند تا از آن‌ها به عنوان یک ابزار استراتژیک برای پاسخ دادن به تغییرات شرایط تجارت، استفاده کنند. وجود ائتلاف استراتژیک در بسیاری از صنعت‌ها به وضوح دیده می‌شود مانند داروسازی، کارخانه‌های تولید خودرو و تولیدات شیمیایی. ایرلاین های بین‌المللی یکی از بهترین مثال‌ها برای نشان دادن این پیشرفت‌ها هستند.
دلایل اصلی ای که شرکت‌ها را برای شکل دادن این ائتلاف‌ها تحریک می‌کنند، متفاوت و پیچیده هستند. بعضی از آن‌ها عمومی‌اند درحالی‌که عوامل دیگر مربوط به ساختار صنعت حمل‌ونقل هوایی‌اند. برای ادامه‌ی کار ابتدا مفهوم ائتلاف استراتژیک را تعریف می‌کنیم.
یک فرم افقی خاص از ارتباط درون سازمانی که در آن دو یا چند سازمان ، بدون تشکیل یک سازمان مستقل جداگانه، برای رسیدن به یک یا چند هدف استراتژیک مشترک باهم همکاری می‌کنند را ائتلاف استراتژیک می‌گویند(اوانز ۲۰۰۱۲۰).
علاوه بر انجام ائتلاف استراتژیک، مدیران باید به دنبال کشف و توسعه‌ی استراتژی های ائتلاف باشند. استراتژی های ائتلاف بیانگر چیزی بیش از یک توافق هستند. این‌ها یک نیت، یک فرایند پویا و یک منطق هستند که تصمیمات ائتلاف را کمک می‌کنند (بامفرد و گومز و رابینسون ۲۰۰۲۲۱).در سال‌های اخیر استراتژی های ائتلاف یکی از ابزارهای جانبی در مدیریت بوده‌اند که برای ورود به بازارهای محدود برون‌مرزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با گذشت زمان جایگاه این استراتژی ها از جانبی بودن به سمت مرکزی بودن در حرکت است و مباحث پیرامون آن‌ها نیز تغییر کرده است. مدیران اجرایی دیگر به دنبال جواب این سؤال نیستند که ” چرا ائتلاف؟” بلکه سؤال این است که ” چگونه می‌توان یک ائتلاف را موفق کرد؟”. در طی سال‌ها، مطالعات زیادی نشان‌دهنده‌ی این موضوع هستند که بین ۳۰ تا ۷۰ درصد ائتلاف‌ها شکست‌خورده‌اند و نتوانسته‌اند اهداف شرکت‌های پدر و مادر۲۲ را برآورده کنند. دلایل زیادی برای بیان علت شکست این ائتلاف‌ها می‌توان نام برد مانند وجود استراتژی های نامشخص، انتخاب شریک ضعیف، وجود اقتصاد نامتعادل در ائتلاف و نبود نیروی کار متخصص در انجام کارهای ائتلاف.
۲-۷ ائتلاف‌های استراتژیک حمل‌ونقل هوایی
طبیعت رقابت در صنعت حمل‌ونقل هوایی با تمامی صنایع دیگر متفاوت است. ایرلاین های بین‌المللی تلاش می‌کنند تا یک نقل و انتقال کارا از مسافرین و بار را در خطوط بین‌المللی هوایی تضمین کنند. یکی از ابزارهایی که می‌توان از آن برای رسیدن به این هدف استفاده کرد، ایجاد ائتلاف است.
اولین اتحاد بین pan American world airways و panair do brasil در سال ۱۹۳۰ ایجاد شد درحالی‌که اولین اتحاد در ابعاد کلان بین KMLو Northwest Airline در سال ۱۹۸۹ شکل گرفت که در ابعاد بسیار وسیعی به همکاری پرداختند. گام اصلی در این زمینه با پیوستن هلند در سال ۱۹۹۲ به امریکا برداشته شد. سه اتحاد اصلی هم به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۷، ۲۰۰۰و ۱۹۹۹ تشکیل شدند.
به طور فهرست‌وار فواید این ائتلاف‌ها را در زیر می‌توان بیان کرد.
برای ایرلاین ها موارد زیر را می‌توان شمرد.
استفاده از شبکه گسترده‌تر
کاستن بار هزینه از دوش ایرلاین با تقسیم شدن
الف: مراکز فروش
ب: تعمیر و نگهداری امکانات
ج: تجهیزات عملیاتی مانند سیستم های کامپیوتری
د: نیروی کار
ه: سرمایه‌گذاری و خرید و فروش
برای مسافر هم می‌توان فواید زیر را برشمرد
کاهش قیمت خدمات در یک مسیر مشخص
دستیابی راحت تر به مقصدهای بیشتر
افزایش تعداد انتخاب‌هایی که یک مسافر می‌تواند داشته باشد
کاهش زمان پرواز

۲-۸ نحوه‌ی شکل‌گیری ائتلاف‌های استراتژیک در ایرلاین ها
تصویر زیر یک مدل مفهومی از فرایند استراتژیک مدیریت که در شکل دادن ائتلاف‌های استراتژیک در ایرلاین ها مورد استفاده قرار می‌گیرد را ارائه می‌کند.

شکل ۲-۴: فرایند ائتلاف
این‌گونه می‌توان استدلال کرد که یک فرایند ۴ مرحله‌ای باید شکل بگیرد.
تحلیل استراتژیک از محرک‌های درون سازمانی۲۳ و بیرونی۲۴، که به عنوان دلایل اصلی تحریک برای شکل‌دهی ائتلاف عمل می‌کنند.
ارزیابی گزینه‌های استراتژیک جایگزین۲۵ برای شکل دادن ائتلاف
موضوع‌های پیاده‌سازی که باید در نظر گرفته شوند مانند انتخاب شریک مناسب
ارزیابی ائتلاف استراتژیک در مقابل معیارهایی که برای تشخیص میزان موفقیت ائتلاف تعریف‌شده‌اند.
ارزیابی ائتلاف استراتژیک در مقابل معیارهایی که برای تشخیص میزان موفقیت ائتلاف تعریف‌شده‌اند.

۲-۸-۱ انگیزه‌های ایجاد ائتلاف استراتژیک
الف: محرک‌های بیرونی
در ۵۰ سال گذشته تغییرات عظیمی در فناوری، آموزش، بازرگانی بین‌المللی و علم دارایی رخ داده است. این چهار نیرو باهم ترکیب‌شده و خود را در قالب انقلاب اطلاعات۲۶، بازسازی اقتصاد۲۷ و رقابت جهانی۲۸ آشکار کرده‌اند.
انقلاب اطلاعات
در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ میلادی فن آوری اطلاعات نقش اساسی ای در آسان‌سازی گردشگری بین‌المللی بازی کرد. در ایالات‌متحده قانون‌گذار حق قیمت‌گذاری را

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *