خرید اینترنتی فایل تحقیق : اعتبار برند ، ریسک درک شده و صرفه جویی در هزینه های اطلاعات

۲-۴) توسعه فرضیات

اردم و اسویت[۱] (۱۹۹۸) اعتبار برند را به عنوان باور­کردن اطلاعات جایگاه محصول که در زیر نام تجاری جا داده شده براساس ادراکات مشتری از اینکه نام تجاری توانایی و تمایل به ارائه مداوم آنچه وعده داده است را دارد یا نه، تعریف می­ کنند. تحقیقی که توسط زیتمال در سال۱۹۸۸ انجام شد، نشان داد که اعتبار برند، به صورت مثبت از طریق کیفیت درک شده، خطر درک شده، صرفه جویی هزینه اطلاعات بر تمایل به خرید آن تأثیر می­گذارد. بویژه اینکه کیفیت درک شده به « قضاوت مصرف ­کننده در مورد برتری و عالی بودن» یک محصول یا خدمات اشاره­ دارد. کیفیت ادراک شده به عنوان­« ادراک مشتری از کیفیت یا برتری کلی یک محصول یا خدمات با توجه به هدفی که آن محصول وخدمات داشته و نسبت به سایر محصولات و خدمات موجود در بازار»­ تعریف شده است. در ادبیات بازاریابی­، مفهوم ریسک­درک شده بیشتر به عنوان ادراک مصرف کننده از عدم اطمینان و پیامدهای نامساعد خرید یک محصول یا خدمات تعریف شده می­شود (­دولینگ و استالین­،۱۹۹۴­).  اردم و اسویت در سال ( ۱۹۹۸) گفته­اند صرفه جویی در هزینه اطلاعات را می­توان از طریق کاهش جمع­آوری اطلاعات و هزینه های پردازش ­که شامل صرف هزینه های زمان، پولی و روانی است مفهوم سازی کرد. به عنوان مثال، آکر  اشاره می­ کند که: کیفیت درک شده بیشتر، هزینه­ های اطلاعات کمتر، و خطرات کمتر همراه با نام­های تجاری معتبر می­توانند ­ارزیابی مصرف ­کننده از نام­های تجاری را افزایش دهند. در این رابطه اردم و اسویت (۱۹۹۸) می­گویند ­که اعتبار برند باعث افزایش کیفیت­درک شده، کاهش خطر­درک شده ­و هزینه اطلاع­رسانی شده و بنابراین اعتبار برند انتظارات مشتریان وتمایل به خرید یک نام تجاری را افزایش می­دهد.­ بنابراین فرضیه های اول، دوم و سوم را می­توان پیشنهاد کرد:

فرضیه ۱) اعتبار برند بر کیفیت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه ۲) اعتبار برند بر صرفه جویی در هزینه های اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه ۳ ) اعتبار برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.

منظور از پرستیژ برند این است که برند از منظر افرادی که نظرشان برای مصرف­ کنندگان مهم است، شناخته شده­، قابل احترام و تحسین برانگیز باشد. پرستیژ برند می ­تواند نشان­دهنده جایگاه نسبتاً بالای موقعیت محصول همراه با یک نام تجاری باشد (­استین کمپ و باتراو الدن[۲]،۲۰۰۳). به نظر می رسد که پرستیژ برند مستقیماً با کیفیت درک شده در ارتباط باشد. آلدن و همکاران(۲۰۰۳) متوجه شدند که ارزشگذاری مصرف ­کننده در مورد یک نام تجاری جهانی، به صورت مثبت در ارتباط با پرستیژ برند و کیفیت درک شده آن می­باشد. علاوه بر این نتایج آنها نشان می دهد­که پرستیژ برند  تأثیر بسزایی بر تمایل به خرید دارد. به همین ترتیب، پرستیژ برند ممکن است هزینه اطلاع­رسانی را کاهش دهد زیرا یک نام تجاری معتبر، خود پیامهایی را می­فرستد. یک نشانی مقل ارزش­اجتماعی درک شده تلاشهای مصرف ­کننده را برای­کسب اطلاعات لازم در هنگام تصمیم گیری برای خرید را کاهش خواهد داد زیرا غالباً مصرف­ کنندگان فکر می­ کنند که اگر تعداد افراد زیادی در اجتماع طالب این مارک هستند، پس باید کیفیت خوبی داشته باشد. علاوه بر این کیفیت و فایده اجتماعی نام­های تجاری معتبر برای مصرف­ کنندگان مشخص خواهد کرد که خرید یک نام تجاری معتبر خطر عملکرد، خطر روانی و خطر اجتماعی را که به طور طبیعی همراه با تصمیمات خرید محصول است، کاهش می دهد. با توجه به مطالب ارائه شده فرضیه ­های سوم، چهارم و پنجم پیشنهاد می­شود:

فرضیه ۴) پرستیژ برند بر کیفیت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه ۵) پرستیژ برند بر صرفه جویی در هزینه اطلاع رسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه ۶) پرستیژ برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.

از دید  بو ­و ­همکارانش­[۳](۲۰۰۹) تصویر برند همان ادراک های احساسی و دقیق مشتریان از برند خاص است. آنها معتقدند که تصویر­ برند یکی از منابع مهم ارزش ویژه برند است. تصویر برند، یا برداشت از برند­ و یا یک محصول نشان دار هست و شامل معانی نمادین هست ­که مصرف­ کنندگان با ویژگی­های خاص یک محصول یا ­خدامات تداعی می­ کنند (آپریا و بک،۲۰۰۴). به طور کلی تصویر می تواند از لحاظ کمک به مشتری برای پردازش­اطلاعات و تمایز برند، دلیلی برای خرید و ایجاد احساسات مثبت ایجاد کرده و مبنایی را برای گسترش ارزش ارائه کند. در ادبیات مربوط به کالا و خدمات شواهد فراوانی مبنی بر تاثیرمستقیم و معنی دار تصویر برند بر کیفیت درک شده وجود دارد (بلومر و همکاران،۱۹۹۸). بنابراین در­ارزیابی کیفیت­خدمات برای شکل­ گیری انتظارات، می­توان­گفت تصویر­برند پیش ­بینی­کننده این­ ارزیابی هست به جای اینکه جزئی از آن باشد. آکر(۱۹۹۱) نشان ­می­دهد که یک برند با تصویر­قوی، مشتریان متعهد فراوانی خواهد داشت، که منجر به ادامه تعامل و ارتباط بین مشتری و برند خواهد شد. با توجه به مطالب ارائه شده فرضیه­ی هفتم پیشنهاد می­شود:

فرضیه ۷) تصویر برند بر کیفیت درک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد.

پایان نامه : مطالعه اثر پرستیژ، اعتبار و تصویر برند بر قصد خرید مجدد

طبق تعریف چانگ و لیو(۲۰۰۹) تصویر ­برند مجموعه باورهای موجود در مورد یک برند خاص می­باشد. تصویر برند خوب، باعث کاهش ریسک نگرش مصرف ­کننده نسبت به آن برند و همچنین افزایش میزان­ رضایت و وفاداری مصرف ­کننده و در نتیجه افزایش قصد­خرید محصول می­شود (سیمونیان و همکاران[۴]،۲۰۱۲). اردم و اسویت ­در سال ( ۱۹۹۸) گفته­اند صرفه­جویی در هزینه اطلاعات را می­توان از طریق کاهش جمع آوری اطلاعات و هزینه های پردازش ­که شامل صرف هزینه های زمان، پولی و روانی است مفهوم سازی کرد. با توجه به مطالب ارائه شده فرضیه­ی هشتم پیشنهاد می­شود:

فرضیه ۸ ) تصویر برند بر صرفه جویی در هزینه اطلاع رسانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تصویر برند می ­تواند به عنوان موقعیت ذهنی که پیامد آن توضیحات علنی به صورت کلامی و یا رفتار باشد، بیان شود.  آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این موضوع است که بعضی از تصاویر ذهنی جمعی است و میان گروه به اشتراک گذاشته ­می شود­. آهرن و همکاران[۵] (۲۰۰۵) بر این باورند که شناسایی یک شرکت یا یک نام تجاری خاص توسط مصرف ­کننده می ­تواند نتایج مثبت نگرشی و یا رفتاری به همراه داشته باشد. کمپ بل و گلداشتاین (۲۰۰۱)­­ دریافتند که ریسک درک شده­، اثر ناسازگاری را بر ارزیابی ها­، تعدیل می­ کند و این که هنگامی که میزان ریسک بالاست­، این مزیت­ها برای ناسازگاری­ها ظاهر نخواهد شد­. هنگامی که ریسک درک شده­، از سطح تحمل افراد تجاوز می­ کند، مصرف­ کنندگان اغلب کاهش اثر­منفی ­ریسک را از طریق روشهایی همچون بدست آوردن­اطلاعات اضافی، تعویض با جا­نشین هایی با سطح پایین ریسک یا ارزیابی­های با احتیاط از راه کار­ها و آزمایش محصولات مدیریت می­ کند. به عبارتی ریسک درک شده از دو مفهوم اساسی پیامدهای منفی یک تصمیم و احتمال رخداد این پیامدها تشکیل می­شود. گردن و همکاران اشاره نمودند که افراد به طور معمول در تصمیم­های خرید خود در موقعیت­هایی قرار می­گیرند که از لحاظ ابهام و پیچیدگی متفاوت می­باشند. به عقیده­ی مایرز و همکاران در اغلب اوقات محصولات با کیفیت پایین­تر از دید مشتریان مخاطره آمیزتر هستند. علاوه بر این، مطالعات بسیاری نشان­دهنده­ی اثر منفی ریسک درک شده بر قصد خرید می­باشند. با توجه به مطالب ارائه شده فرضیه­ی نهم پیشنهاد می­شود:

فرضیه ۹) تصویر برند بر ریسک درک شده تاثیر منفی و معناداری دارد.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

ریسک درک شده­، همچون انتظارات معقول معین مشتریان از ضرر­، یک ساخت مهم در شرح و فخم ارزیابی مشتری­، انتخاب و رفتار خرید می­باشد­ ( اولسن و همکاران[۶]،۲۰۱۱). شواهد تجربی از نقش ریسک درک شده در رابطه­ وفاداری و رضایت و به علاوه گسترش بررسی­های قبلی حمایت می­ کند تا نقش ریسک ­درک شده را در رابطه ارزیابی و انتخاب ­رفتار تصدیق کند. اردم و اسویت­ در سال ( ۱۹۹۸) گفته­اند صرفه­جویی در هزینه­اطلاعات را می­توان از طریق کاهش جمع آوری اطلاعات و هزینه­ های پردازش ­که شامل صرف هزینه های زمان، پولی و روانی است مفهوم سازی کرد. در نتیجه ریسک درک شده بیشتر باشد فرد به دنبال پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد محصول می­باشد. بنابراین می­توان فرضیه­ی دهم را پیشنهاد کرد:

فرضیه ۱۰) ریسک درک شده بر صرفه جویی در هزینه اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کیفت درک شده عبارت است از ارزیابی کلی مشتری از استانداردهای فرآینددریافت خدمات. در پژوهش­های پیشین، ارتباط بین کیفت­درک شده و رضایت، به اثبات رسیده است. برخی از صاحبنظران بر این عقیده اندکه کیفیت درک شده، میزان انطباق بین عملکرد درک شده و انتظارات مشتری است. برخی­دیگر از پژوهشگران، کیفیت درک شده را نتیجه رضایت می­دانند. ارتباط لزوما مثبتی بین درک مشتری از کیفیت و درک وی از ارزش وجود ندارد. ممکن است مشتریان به دلیل قیمت­های پایین، ارزش بالایی را از محصولات یا خدماتی که کیفیت پایینی دارند، ادراک کنند (زنجبریان و همکاران، ۱۳۹۱). قصد خرید مصرف ­کننده­، رفتار قابل پیش بینی افراد در تصمیمات خرید آتی را منعکس می­نمایدکه نشان­دهنده طرز تلقی­های مصرف ­کننده است­. قصد خرید، یک الگوی شکل­ گیری نگرش خرید آتی است . قصد خرید نسبت به یک کالای خاص­، به طرز تلقی و اعتقاد به آن وابسته است ( حیدر زاده و همکارانش­،۱۳۹۰­). اگر ارزش و کیفیت ادراک شده حالت مطلوبی قرار گیرد و مشتریان قصد خرید از برند را داشته­ باشند­ خرید از خدمات برندی­خاص، ­بهره­وری­ را به همراه خواهد­داشت (بالدوف و همکاران،۲۰۰۳). بنابراین می توان فرضیه­ی یازدهم را پیشنهاد کرد:

فرضیه ۱۱) کیفیت درک شده بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

اردم و اسویت­[۷]­در سال ( ۱۹۹۸) گفته­اند صرفه جویی در هزینه­اطلاعات را می­توان از طریق کاهش جمع­آوری اطلاعات و هزینه های پردازش ­که شامل صرف هزینه­ های زمان، پولی و روانی است مفهوم سازی کرد.­ زمانی که خرید از ریسک بالایی برخوردار است مصرف ­کننده زمان بیشتری را صرف جستجوی اطلاعات و مراحل ارزیابی خواهد نمود. چنین تصمیمات خریدی تصمیمات پیچیده و تصمیمات با درگیری ذهنی بالا نامیده می­شوند و در رابطه با خرید­های طبق عادت یا روزمره فرآیند تصمیم تقریبا­ ساده و با درگیری ذهنی پایین می­باشد به گونه­ای که هیج فرایند رسمی جستجوی اطلاعات یا ارزیابی، انجام نپذیرفته و مصرف ­کننده­گان بر تجربیات پیشین خود اتکا خواهند نمود (واتسون و همکاران[۸]،۲۰۰۲). قصد خرید برنامه­ای است برای خرید برندی خاص که اخیرا مرکز توجه مشتری قرار گرفته است. در واقع قصد خرید به تمایل مصرف­­کننده به خرید روتین برند در آینده و مقاومت در برابر جایگزینی برندهای دیگر بر می­گردد. قصد خرید مراجعه کننده به رفتار تبادل خاص ایجاد شده پس از ارزیابی کلی مصرف­ کنندگان یا مشتریان از یک محصول بستگی دارد. ­قصد خرید یک عکس العمل ادراکی گرفته شده نسبت به نگرش فرد به یک موضوع می­باشد. به این معنا که قصد خرید مشتری توسط ارزیابی از محصولات یا نگرش نسبت به یک نام تجاری با عوامل محرک­های خارجی ترکیب شده شکل گرفته است. قصد خرید یکی از مراحل تصمیم ­گیری است که علت رفتاری مصرف ­کننده به منظور خرید برندی خاص را مورد مطالعه قرار می­دهد. قصد خرید مصرف ­کننده از یک برند، نه تنها از نگرش به آن برند، بلکه با در نظر گرفتن مجموعه ای از برندها، شکل پیدا می­ کند. و با توجه مطالب بیان شده می­توان فرضیه­ی دوازدهم را پیشنهاد کرد:

فرضیه ۱۲) صرفه­جویی در هزینه اطلاعات بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

به طور کلی­، ریسک درک شده به عنوان یک ساخت چند جنبه­ای در نظر گرفته می­شود که شامل پتانسیل مالی­( از دست دادن یا هدر دادن درآمد )­ عملکرد ( نیاز­ها را برآورد نمی­کند)، فیزیکی (بیماری­ها­ی انسانی­، جراحت یا خطرات سلامت )­، فیزیولوژیکی (فشار­احساسی) یا شکست­های اجتماعی ( به عنوان یک فرد بر سلیقه مشاهده­شدن­، یا یک وضعیت پایین­تر داشتن) مرتبط با تصمیم گیری خرید­، می­باشد­. ویگنرون و جانسون(۱۹۹۹) ­می­گویند که رفتار مصرف ­کننده ­ای که به دنبال اعتبار برند باشد تحت تأثیر انگیزه­های اجتماعی و خودبیانگری می­باشد. علاوه بر این ­اوکاس[۹] (۲۰۰۲) بیان می­ کنند که مصرف خود نمایانه فرایندی از بدست آوردن وجهه اجتماعی از مصرف محصولاتی­ است که اشخاص و افراد مهم برای بودن در یک موقعیت خوب درک می­ کنند. آلدن و همکاران[۱۰] (۲۰۰۳) متوجه شدند زمانی­که طبقه ­بندی محصول خودنمایانه­تر است و مالکین یا مصرف آن در اجتماع قابل مشاهده­تر می­باشد، پرستیژ نام تجاری تأثیر بیشتری بر قصد خرید دارد. با توجه به مطالب ارائه شده فرضیه­ی سیزدهم پیشنهاد می­شود:

فرضیه ۱۳) ریسک درک شده بر قصد خرید مجدد تاثیر منفی و معناداری دارد.

درگیری محصول چارچوب اصلی، حیاتی برای درک رفتار و ارتباطات وابسته به تصمیم ­گیری مصرف ­کننده می­باشد (چاکراوارتی وجانیسوسکی[۱۱]،۲۰۰۳). تحقیقات نشان می­دهد که وقتی­که درگیری محصول زیاد است، گمان می­رود فرآیندهای تصمیم خریدار ناشی از تصمیم ­گیری بسط یافته از مجموعه ­ای از مراحل ترتیبی درگیر با جست و جوی اطلاعات و ارزیابی معیارها هستند. مصرف کنندگان نیز همچنین قادر و یا مایل به اجرای اقدامی برای پردازش اطلاعات در موقعیت درگیری کمتر نیستند (چانگ و ژای[۱۲]،۲۰۰۳). کیفیت ادراک شده یک ضرورت رقابتی است و امروزه اکثر شرکت­ها به کیفیت مشتری محور به عنوان یک سلاح استراتژیک روی آورده­اند (ایمانی و ایوبی، ۱۳۸۹). کیفیت درک شده، محور اصلی ایجاد ارزش افزوده برای یک برند قوی هنگام خرید آن توسط مصرف ­کننده می­باشد (گیل و همکاران[۱۳]، ۲۰۰۷). لذا پژوهشگران در تحقیقات خود به بررسی این اثر در شرایط مختلف پرداخته­اند. نتایج حاصله بیانگر آن بود که کیفیت ادراک شده از محصول تاثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید محصول دارد (بائو و بائووشنگ[۱۴]، ۲۰۱۱). توجه به مطالب ارائه شده فرضیه­ی چهاردهم پیشنهاد می­شود:

فرضیه ۱۴) درگیری محصول قادر است تاثیرگذاری کیفیت درک شده بر قصد خرید مجدد را تعدیل نماید.

دانش محصول عاملی مهم در پردازش اطلاعات و تصمیم گیری مصرف کننده به حساب می­آید و می ­تواند بر پذیرش توسعه برند، تاثیر بسزایی داشته باشد. دانش محصول مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با ساختار و محتوای اطلاعات که در مورد یک محصول در حافظه نگهداری می­شود توصیف می­شود (­جباری و همکاران،۱۳۸۸). گودوین (۲۰۰۹) یک مدل اندازه ­گیری از ریسک درک شده­ی کلی پیشنهاد می­ کند که ریسک درک شده کلی­، به عنوان مجموع محصولات از احتمالات ذهنی نتایج منفی توسط اهمیت داوری شده نتایج منفی متناظر با شش بعد مختلف از ریسک درک شده مانند اجزا فرض می­شود. در طول فرآیند تصمیم ­گیری مصرف ­کننده برای خرید محصول یا خدمات، مشتری باید ابتدا کیفیت محصول یا خدمات را دریابد، سپس قصدخرید ایجاد خواهد شد ( لانگ یی لین و جوچی لیائو، ۲۰۱۲). توجه به مطالب ارائه شده فرضیه­ی پانزد­هم پیشنهاد می­شود:

۱ Swait and Erdem

۲ Steenkamp&Batra& Alden

۴ Boo et al

[۴] Simonian et al

[۵] Ahearne et al

[۶] Olsen etal

۱٫Erdem & Swait

[۸] Watson etal

[۹] O’Cass

[۱۰] Alden et al

[۱۱] Chakravarti and Janiszewski

[۱۲] Chung and Zhai

[۱۳] Gil, et al .

[۱۴]  Bao ­& Bao­ & Sheng

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *